Skrundas vidusskola

Skrundas vidusskola
 • Liepājas iela 12, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326
 • 63331286
 • skrvsk@kuldiga.lv
 • Mājas lapa
 • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Aldis Zalgauckis

Par skolu

 • Vīzija
  Skolēns kā sociāli un pilsoniski aktīva, konkurētspējīga personība mūsdienu sabiedrībā.
 • Misija
  Radīt demokrātisku izglītības vidi ikvienam skolēnam.
 • Skolas darbības mērķis:
  Īstenot izglītības procesu vispārējās izglītības programmu noteikto mērķu sasniegšanai demokrātiskā, profesionālā, radošā izglītības vidē.

Izglītības programmas

 • pamatizglītības programma (21011111);
 • pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma
 • pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) vakara (maiņu) programma
 • speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem
 • speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem
 • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
 • vispārējās vidējās izglītība vispārizglītojošā virziena programma
 • vispārējās vidējās izglītība humanitārā un sociālā virziena programma
 • vispārējās vidējās izglītība vispārizglītojošā virziena programma

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Aldis Zalgauckis