Skrundas vidusskola

Skrundas vidusskola

Par skolu

 • Vīzija
  Skolēns kā sociāli un pilsoniski aktīva, konkurētspējīga personība mūsdienu sabiedrībā.
 • Misija
  Radīt demokrātisku izglītības vidi ikvienam skolēnam.
 • Skolas darbības mērķis:
  Īstenot izglītības procesu vispārējās izglītības programmu noteikto mērķu sasniegšanai demokrātiskā, profesionālā, radošā izglītības vidē.

Izglītības programmas

 • pamatizglītības programma (21011111);
 • pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma
 • pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) vakara (maiņu) programma
 • speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem
 • speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem
 • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
 • vispārējās vidējās izglītība vispārizglītojošā virziena programma
 • vispārējās vidējās izglītība humanitārā un sociālā virziena programma
 • vispārējās vidējās izglītība vispārizglītojošā virziena programma

Koordinators

Projekta "Esi Līderis!" skolotājs:

Aldis Zalgauckis

Aizpildot formu un nosūtot datus, Jūs piekrītat tālākai sniegto datu apstrādei.

Informējam ka SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” (turpmāk – LUMA) veic šādu fizisko subjektu personas datu apstrādi, saskaņā ar vietnes www.esilideris.lv apmeklētāja vēlmi saņemt koledžas pakalpojumus:

Vārds, Uzvārds: nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu identifikāciju saziņas laikā un pārliecinātos par iesniegto datu pareizību.
Tālruņa numurs: nepieciešams, lai varētu ar Jums sazināties, saskaņā ar izrādīto interesi par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
E-pasta adrese: nepieciešama, lai nosūtītu Jums pieprasīto informāciju par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
Papildu dati, ja tādi tiek pieprasīti, nepieciešami pakalpojumu līguma slēgšanai, lai Jūs varētu rakstiski izteikt savu viedokli, uzdot jautājumu par projekta "Esi Līderis!" piedāvājumiem vai saņemt citu interesējošo informāciju.

Aizpildot noteiktas pieteikumu formas, Jūs piekrītat saņemt īsu informatīvu e-pastu vai/un īsziņu ķēdi. Tas ir nepieciešams, lai LUMA spētu sniegt pilnu priekšstatu par mācību programmu vai citu piedāvājumu norisi.

LUMA privātuma politika