Ludzas pilsētas ģimnāzija

Ludzas pilsētas ģimnāzija
  • Blaumaņa iela 4, Ludza, LV-5701
  • 65707035
  • lpg@ludza.lv
  • Mājas lapa
  • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Ieva Eriņa

Par skolu

Skolas mērķis – veidot drošu izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas
nodrošina Valsts pamatizglītības standartā un Valsts vispārējās vidējās izglītības standartā
noteikto mērķu sasniegšanu, akcentējot mācību procesā individuālo pieeju atbilstoši skolēnu
spējām.

Skolas vīzija – skola, kurā sakārtota fiziskā vide, pozitīvs mikroklimats un sadarbība ar apkārtējo
sabiedrību nodrošina iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību visās izglītības pakāpēs.

Skolas uzdevumi:
1) īstenot pamatizglītības programmu, speciālās izglītības programmu un vispārējās vidējās
izglītības programmas atbilstoši valsts pamatizglītības standartam, valsts vispārējās
vidējās izglītības standartam un normatīvajiem aktiem;
2) sekmēt izglītojamo spēju orientēties dažādās dzīves situācijās, stiprināt skolēnu
patriotismu, kultūridentitāti un valstisko apziņu, mācīt atbildību par savas karjeras izvēli;
3) veidot pozitīvas sadarbības vidi skolas un ģimenes kopējo mērķu sasniegšanai.

Izglītības programmas

  • pamatizglītības programma (21011111);
  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (31013011);
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011);
  • vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma (1012011).

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Ieva Eriņa

Aizpildot formu un nosūtot datus, Jūs piekrītat tālākai sniegto datu apstrādei.

Informējam ka SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” (turpmāk – LUMA) veic šādu fizisko subjektu personas datu apstrādi, saskaņā ar vietnes www.esilideris.lv apmeklētāja vēlmi saņemt koledžas pakalpojumus:

Vārds, Uzvārds: nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu identifikāciju saziņas laikā un pārliecinātos par iesniegto datu pareizību.
Tālruņa numurs: nepieciešams, lai varētu ar Jums sazināties, saskaņā ar izrādīto interesi par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
E-pasta adrese: nepieciešama, lai nosūtītu Jums pieprasīto informāciju par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
Papildu dati, ja tādi tiek pieprasīti, nepieciešami pakalpojumu līguma slēgšanai, lai Jūs varētu rakstiski izteikt savu viedokli, uzdot jautājumu par projekta "Esi Līderis!" piedāvājumiem vai saņemt citu interesējošo informāciju.

Aizpildot noteiktas pieteikumu formas, Jūs piekrītat saņemt īsu informatīvu e-pastu vai/un īsziņu ķēdi. Tas ir nepieciešams, lai LUMA spētu sniegt pilnu priekšstatu par mācību programmu vai citu piedāvājumu norisi.

LUMA privātuma politika