Elejas vidusskola

Elejas vidusskola

Par skolu

Skola iesvētīta, atvērta un nodota pagastam jaunatnes izglītošanai 1880. gada 15. oktobrī (pēc vecā stila). Skolas iesvētīšanu izdarījis mācītājs Kārlis Krūgers. Svētku dalībnieku bijis apmēram 400 personas. No reprezentējošām personām minēti Baznīcas valdes locekļi un pagasta vecākais Indriķis Kleinbergs. Vai šajās svinībās piedalījies arī vietējais grāfs Mēdems – nav zināms. Skola nosaukta par Elejas pagasta skolu. Sākumā tā bijusi domāta skolas vajadzībām, bet vēlāk ap 1890. gadu uz skolas ēkas telpām pārnākusi arī pagasta valde.

Izglītības programmas

  • Pamatizglītības programmā 1. – 9. klasē
  • Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programmā 7. klasē
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
  • Pamatizglītības 2. posma programmā (neklātiene) 7. – 9. klasē
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā 10. – 12. klasē
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (neklātiene) 10. – 12. klasē
  • Elejas vidusskolas Lielplatones filiālē: Pirmsskolas izglītības programma

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Sarmīte Balode

Aizpildot formu un nosūtot datus, Jūs piekrītat tālākai sniegto datu apstrādei.

Informējam ka SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” (turpmāk – LUMA) veic šādu fizisko subjektu personas datu apstrādi, saskaņā ar vietnes www.esilideris.lv apmeklētāja vēlmi saņemt koledžas pakalpojumus:

Vārds, Uzvārds: nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu identifikāciju saziņas laikā un pārliecinātos par iesniegto datu pareizību.
Tālruņa numurs: nepieciešams, lai varētu ar Jums sazināties, saskaņā ar izrādīto interesi par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
E-pasta adrese: nepieciešama, lai nosūtītu Jums pieprasīto informāciju par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
Papildu dati, ja tādi tiek pieprasīti, nepieciešami pakalpojumu līguma slēgšanai, lai Jūs varētu rakstiski izteikt savu viedokli, uzdot jautājumu par projekta "Esi Līderis!" piedāvājumiem vai saņemt citu interesējošo informāciju.

Aizpildot noteiktas pieteikumu formas, Jūs piekrītat saņemt īsu informatīvu e-pastu vai/un īsziņu ķēdi. Tas ir nepieciešams, lai LUMA spētu sniegt pilnu priekšstatu par mācību programmu vai citu piedāvājumu norisi.

LUMA privātuma politika