Elejas vidusskola

Elejas vidusskola

Par skolu

Skola iesvētīta, atvērta un nodota pagastam jaunatnes izglītošanai 1880. gada 15. oktobrī (pēc vecā stila). Skolas iesvētīšanu izdarījis mācītājs Kārlis Krūgers. Svētku dalībnieku bijis apmēram 400 personas. No reprezentējošām personām minēti Baznīcas valdes locekļi un pagasta vecākais Indriķis Kleinbergs. Vai šajās svinībās piedalījies arī vietējais grāfs Mēdems – nav zināms. Skola nosaukta par Elejas pagasta skolu. Sākumā tā bijusi domāta skolas vajadzībām, bet vēlāk ap 1890. gadu uz skolas ēkas telpām pārnākusi arī pagasta valde.

Izglītības programmas

  • Pamatizglītības programmā 1. – 9. klasē
  • Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programmā 7. klasē
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
  • Pamatizglītības 2. posma programmā (neklātiene) 7. – 9. klasē
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā 10. – 12. klasē
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (neklātiene) 10. – 12. klasē
  • Elejas vidusskolas Lielplatones filiālē: Pirmsskolas izglītības programma

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Sarmīte Balode