Grobiņas ģimnāzija

Grobiņas ģimnāzija

Par skolu

Vīzija – Grobiņas ģimnāzija pieejama ikvienam motivētam izglītojamajam, atbalstošam, ieinteresētam vecākam un mūsdienīgam, radošam, profesionālam pedagogam.

Grobiņas ģimnāzija – izglītības iestāde:
Kvalitāte un konkurētspēja
Atbildība un attieksme
Tālredzība
Reālā dzīve
Arodizglītība
Metodiskais centrs

Izglītības programmas

  • amatizglītības otrā posma (7. -9. klase) izglītības programma;
  • vispārizglītojošā virziena izglītības programma;
  • matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma;
  • speciālās pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 23015611).

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Ilze Kāle