Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola

Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola

Par skolu

No 2019.gada 1.jūlija darbu sāka Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola, kura veidojusies, pievienojot Grobiņas sākumskolai Grobiņas ģimnāziju, Kapsēdes pamatskolu, Bārtas pamatskolu un Gaviezes pamatskolu.

Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola izglītības programmas īsteno Grobiņā, Bārtā un Kapsēdē.

Izglītības programmas

  • pamatizglītības programma(21011111)
  • pamatizglītības programma ar padziļinātu mūzikas mācīšanu(11014111)
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar  mācīšanās traucējumiem(21015611)
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem(21015811)
  • vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma(31011011)
  • vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma(31013011)

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Ilze Kāle

Aizpildot formu un nosūtot datus, Jūs piekrītat tālākai sniegto datu apstrādei.

Informējam ka SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” (turpmāk – LUMA) veic šādu fizisko subjektu personas datu apstrādi, saskaņā ar vietnes www.esilideris.lv apmeklētāja vēlmi saņemt koledžas pakalpojumus:

Vārds, Uzvārds: nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu identifikāciju saziņas laikā un pārliecinātos par iesniegto datu pareizību.
Tālruņa numurs: nepieciešams, lai varētu ar Jums sazināties, saskaņā ar izrādīto interesi par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
E-pasta adrese: nepieciešama, lai nosūtītu Jums pieprasīto informāciju par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
Papildu dati, ja tādi tiek pieprasīti, nepieciešami pakalpojumu līguma slēgšanai, lai Jūs varētu rakstiski izteikt savu viedokli, uzdot jautājumu par projekta "Esi Līderis!" piedāvājumiem vai saņemt citu interesējošo informāciju.

Aizpildot noteiktas pieteikumu formas, Jūs piekrītat saņemt īsu informatīvu e-pastu vai/un īsziņu ķēdi. Tas ir nepieciešams, lai LUMA spētu sniegt pilnu priekšstatu par mācību programmu vai citu piedāvājumu norisi.

LUMA privātuma politika