Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola

Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola

Par skolu

No 2019.gada 1.jūlija darbu sāka Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola, kura veidojusies, pievienojot Grobiņas sākumskolai Grobiņas ģimnāziju, Kapsēdes pamatskolu, Bārtas pamatskolu un Gaviezes pamatskolu.

Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola izglītības programmas īsteno Grobiņā, Bārtā un Kapsēdē.

Izglītības programmas

  • pamatizglītības programma(21011111)
  • pamatizglītības programma ar padziļinātu mūzikas mācīšanu(11014111)
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar  mācīšanās traucējumiem(21015611)
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem(21015811)
  • vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma(31011011)
  • vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma(31013011)

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Ilze Kāle