Andreja Upīša Skrīveru vidusskola

Andreja Upīša Skrīveru vidusskola

Par skolu

Pamatjoma: Mācību saturs.
Atbalsta nodrošināšana pamatizglītības mācību priekšmetu programmu īstenošanai.
*Angļu valodas mācīšana 1., 2. klasēs.

Pamatjoma: Resursi
Renovācijas darbu turpināšana skolas apkārtnes labiekārtošanā.
*Skolas stadiona renovācijas projekta precizēšana.
*Multifunkcionālā laukuma labiekārtošana.
*Spēļu un rotaļu laukuma uzlabošana, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
*Skolēnu galdu un krēslu piemērošana atbilstoši ergonomikas prasībām un principiem.
Norit veiksmīgas, drošas āra nodarbības skolēniem.

Pamatjoma: Skolas organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
Prioritāšu izvirzīšana jaunajam attīstības plānam 2016./2017.m.g.- 2018./2019.m.g.
*Demokrātiski izvērtēt skolas darbu un iepriekšējā attīstības plāna 2013./2014.-2015./2016.m.g. realizāciju.
*Plānot skolas tālākās attīstības vajadzības.

Izglītības programmas

  • Pamatizglītības programma;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma.

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Ligita Miezīte

Aizpildot formu un nosūtot datus, Jūs piekrītat tālākai sniegto datu apstrādei.

Informējam ka SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” (turpmāk – LUMA) veic šādu fizisko subjektu personas datu apstrādi, saskaņā ar vietnes www.esilideris.lv apmeklētāja vēlmi saņemt koledžas pakalpojumus:

Vārds, Uzvārds: nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu identifikāciju saziņas laikā un pārliecinātos par iesniegto datu pareizību.
Tālruņa numurs: nepieciešams, lai varētu ar Jums sazināties, saskaņā ar izrādīto interesi par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
E-pasta adrese: nepieciešama, lai nosūtītu Jums pieprasīto informāciju par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
Papildu dati, ja tādi tiek pieprasīti, nepieciešami pakalpojumu līguma slēgšanai, lai Jūs varētu rakstiski izteikt savu viedokli, uzdot jautājumu par projekta "Esi Līderis!" piedāvājumiem vai saņemt citu interesējošo informāciju.

Aizpildot noteiktas pieteikumu formas, Jūs piekrītat saņemt īsu informatīvu e-pastu vai/un īsziņu ķēdi. Tas ir nepieciešams, lai LUMA spētu sniegt pilnu priekšstatu par mācību programmu vai citu piedāvājumu norisi.

LUMA privātuma politika