Ogresgala pamatskola

Ogresgala pamatskola

Par skolu

1869.gadā Ogresgalā tika dibināta pirmā skoliņa, ko cēlis Lielvārdes pagasts. Vajadzīgo zemi izglītības iestādei dāvājis vietējais «Kaupiņu» māju saimnieks Žagata

Pirmā pasaules kara laikā vācieši skolas namu nodedzināja, bet, pateicoties izglītības iestādes kaimiņa K. Rozīša nesavtīgajai rīcībai un sakariem, ēka ātri tika atjaunota. 1921.gada Ziemassvētkos iesvētīja jauno divstāvu skolas namu. Pēc trim gadiem skolu pārdēvēja par Ogresgala sešklasīgo pamatskolu. Jau tajā laikā aizsākās zaļā tradīcija – ap jauno skolu tika iekopts augļu un sakņu dārzs, par ko īpaši rūpējās skolotājs M. Lamberts.     Mācību iestāde kļuva par pagasta kultūras dzīves centru – šeit skanēja dziesmas un tika veidoti teātra iestudējumi. Telpās notika arī dievkalpojumi.

Padomju okupācijas laika sākumā skola pārtapa Ogresgala septiņgadīgajā skolā.    Pedagogi K. Alksnis, A. Cenne, A. Butlēviča (Munkēviča) turpināja strādāt, cenšoties nodrošināt bērniem iespējami mierīgu darba un atpūtas ritmu. 1944.gada augustā skolas telpas ieņēma un izdemolēja vācu karaspēka vienības. Pēc gada Ogresgala skolā tika atvērta klase ar krievu mācību valodu. Valsts piekoptās mazo skoliņu likvidācijas politikas rezultātā septiņgadīgā skola pārtapa četrgadīgajā, tad trīsklasīgā sākumskola, kas pastāvēja līdz 1978.gadam, kad to slēdza.

Par to, ka Ogresgalā skola ir jāatjauno, 1985. gadā iestājās Ogres Dārzkopības izmēģinājumu stacijas direktors Kārlis Strazdiņš un pirmā skolas pārzine Aija Zepa, kuriem bija arī daudzi atbalstītāji. Iniciatīva atmaksājās, tika atvērtas pirmās klases. 1986. gadā nodēvēta par Ogresgala astoņgadīgo skolu.

Pašreizējā izskatā  skola  durvis vēra 2000.gada 1.septembrī. Šobrīd te mācās 160 audzēkņi, strādā 20 pedagogi un 14 tehniskie darbinieki. Pēc atjaunošanas izglītības iestādi vadījuši direktora vietas izpildītājas Aija Zepa un Ludvise Janovska, kā arī direktori Aivars Meija, Ojārs Sebris, Skaidrīte Butāne.  Jau daudzus gadus skola ir «Baltijas jūras projekta» dalībniece. Kopš 2007.gada pie Ogresgala pamatskolas plīvo Zaļais karogs, un mācību iestāde godam nopelnījusi Ekoskolas titulu.

Izglītības programmas

  • Pamatizglītības pirmā posma (1.-9.klase) izglītības programma (21011111);
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611);
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Velta Ševele

Aizpildot formu un nosūtot datus, Jūs piekrītat tālākai sniegto datu apstrādei.

Informējam ka SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” (turpmāk – LUMA) veic šādu fizisko subjektu personas datu apstrādi, saskaņā ar vietnes www.esilideris.lv apmeklētāja vēlmi saņemt koledžas pakalpojumus:

Vārds, Uzvārds: nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu identifikāciju saziņas laikā un pārliecinātos par iesniegto datu pareizību.
Tālruņa numurs: nepieciešams, lai varētu ar Jums sazināties, saskaņā ar izrādīto interesi par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
E-pasta adrese: nepieciešama, lai nosūtītu Jums pieprasīto informāciju par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
Papildu dati, ja tādi tiek pieprasīti, nepieciešami pakalpojumu līguma slēgšanai, lai Jūs varētu rakstiski izteikt savu viedokli, uzdot jautājumu par projekta "Esi Līderis!" piedāvājumiem vai saņemt citu interesējošo informāciju.

Aizpildot noteiktas pieteikumu formas, Jūs piekrītat saņemt īsu informatīvu e-pastu vai/un īsziņu ķēdi. Tas ir nepieciešams, lai LUMA spētu sniegt pilnu priekšstatu par mācību programmu vai citu piedāvājumu norisi.

LUMA privātuma politika