Irlavas pamatskola

Irlavas pamatskola

Izglītības programmas

  • Pamatizglītības programmu, kods 2101 11 11;
  • pamatizglītības pedagoģiskās korekcijasizglītības programmu, kods 2101 18 11;
  • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 2101 56 11;
  • Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu, kods 0101 11 11.

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Linda Jēgere

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Anna Antāne