Varakļānu vidusskola

Varakļānu vidusskola

Par skolu

 • Skolotāju diena
 • Sporta diena
 • Dienas un nakts orientēšanās
 • Pilsonības nedēļa
 • Ziemassvētku pasākumi
 • Piedalīšanās konkursos
 • Skatuves runas konkurss ”Ziemas mozaīka”
 • Zvaigžņu spēle basketbolā
 • Dīdžeju konkurss
 • Retro balle
 • Interaktīvs māmiņu dienas pasākums
 • Vakars par skolas godu
 • Pašpārvaldes projekts „Bērni bērniem”
 • Vasaras nometnes

Izglītības programmas

 • Pamatizglītības programma (kods 21011111)
 • Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Aina Kazāka