Varakļānu vidusskola

Varakļānu vidusskola

Par skolu

 • Skolotāju diena
 • Sporta diena
 • Dienas un nakts orientēšanās
 • Pilsonības nedēļa
 • Ziemassvētku pasākumi
 • Piedalīšanās konkursos
 • Skatuves runas konkurss ”Ziemas mozaīka”
 • Zvaigžņu spēle basketbolā
 • Dīdžeju konkurss
 • Retro balle
 • Interaktīvs māmiņu dienas pasākums
 • Vakars par skolas godu
 • Pašpārvaldes projekts „Bērni bērniem”
 • Vasaras nometnes

Izglītības programmas

 • Pamatizglītības programma (kods 21011111)
 • Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Aina Kazāka

Aizpildot formu un nosūtot datus, Jūs piekrītat tālākai sniegto datu apstrādei.

Informējam ka SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” (turpmāk – LUMA) veic šādu fizisko subjektu personas datu apstrādi, saskaņā ar vietnes www.esilideris.lv apmeklētāja vēlmi saņemt koledžas pakalpojumus:

Vārds, Uzvārds: nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu identifikāciju saziņas laikā un pārliecinātos par iesniegto datu pareizību.
Tālruņa numurs: nepieciešams, lai varētu ar Jums sazināties, saskaņā ar izrādīto interesi par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
E-pasta adrese: nepieciešama, lai nosūtītu Jums pieprasīto informāciju par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
Papildu dati, ja tādi tiek pieprasīti, nepieciešami pakalpojumu līguma slēgšanai, lai Jūs varētu rakstiski izteikt savu viedokli, uzdot jautājumu par projekta "Esi Līderis!" piedāvājumiem vai saņemt citu interesējošo informāciju.

Aizpildot noteiktas pieteikumu formas, Jūs piekrītat saņemt īsu informatīvu e-pastu vai/un īsziņu ķēdi. Tas ir nepieciešams, lai LUMA spētu sniegt pilnu priekšstatu par mācību programmu vai citu piedāvājumu norisi.

LUMA privātuma politika