Nītaures vidusskola

Nītaures vidusskola
  • “Nītaures skola”, Nītaures pagasts, Amatas novads, LV-4112
  • 64164253
  • nitaursk@inbox.lv
  • Mājas lapa
  • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Evita Sloka

Par skolu

Nītaures centrā stāv veca muižas ēka, kura cieši saistīta ar skolas vēsturi. Nītaures muiža celta 18. gs. vēlāk tā tika pārbūvēta. 1905. gadā muiža tika nodedzināta. 20. gados tā atjaunota un tur iekārtota skola, kura tur atrodas arī šobrīd. 1928. gadā sāka atjaunot nodedzināto muižu, kuras drupās pa šiem gadiem (kopš 1905. gada) saauguši jau lieli koki, kas slējās virs ēkas un ārā pa tukšajām logu ailēm. Tanī laikā mira bagātā „Lapiņu” saimniece, kura skolai norakstīja 2000 vai 3000 latu. Arī citi Nītaures iedzīvotāji deva savus ieguldījumus skolas celtniecībā. Pirmo atjaunoja muižas labo spārnu un 1933. gadā tur jau mācījās 2 pirmās klases. 1936. gadā skolu pabeidza un tajā sāka darboties Nītaures 6- gadīgā pamatskola, vēlāk arī 8- gadīgā skola. 1989. gadā sāka darboties vidusskola, kura darbojas arī šobrīd. Pašlaik skolu apmeklē 165 skolnieki un tajā strādā 21 skolotājs.

Izglītības programmas

  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods 31011011);
  • Vispārējās pamatizglītības izglītības programmu (1.-9.kl.) (kods 21011111);
  • Speciālās pamatizglītības programma (kods 21015811).

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Evita Sloka

Aizpildot formu un nosūtot datus, Jūs piekrītat tālākai sniegto datu apstrādei.

Informējam ka SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” (turpmāk – LUMA) veic šādu fizisko subjektu personas datu apstrādi, saskaņā ar vietnes www.esilideris.lv apmeklētāja vēlmi saņemt koledžas pakalpojumus:

Vārds, Uzvārds: nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu identifikāciju saziņas laikā un pārliecinātos par iesniegto datu pareizību.
Tālruņa numurs: nepieciešams, lai varētu ar Jums sazināties, saskaņā ar izrādīto interesi par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
E-pasta adrese: nepieciešama, lai nosūtītu Jums pieprasīto informāciju par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
Papildu dati, ja tādi tiek pieprasīti, nepieciešami pakalpojumu līguma slēgšanai, lai Jūs varētu rakstiski izteikt savu viedokli, uzdot jautājumu par projekta "Esi Līderis!" piedāvājumiem vai saņemt citu interesējošo informāciju.

Aizpildot noteiktas pieteikumu formas, Jūs piekrītat saņemt īsu informatīvu e-pastu vai/un īsziņu ķēdi. Tas ir nepieciešams, lai LUMA spētu sniegt pilnu priekšstatu par mācību programmu vai citu piedāvājumu norisi.

LUMA privātuma politika