Nītaures vidusskola

Nītaures vidusskola
  • “Nītaures skola”, Nītaures pagasts, Amatas novads, LV-4112
  • 64164253
  • nitaursk@inbox.lv
  • Mājas lapa
  • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Evita Sloka

Par skolu

Nītaures centrā stāv veca muižas ēka, kura cieši saistīta ar skolas vēsturi. Nītaures muiža celta 18. gs. vēlāk tā tika pārbūvēta. 1905. gadā muiža tika nodedzināta. 20. gados tā atjaunota un tur iekārtota skola, kura tur atrodas arī šobrīd. 1928. gadā sāka atjaunot nodedzināto muižu, kuras drupās pa šiem gadiem (kopš 1905. gada) saauguši jau lieli koki, kas slējās virs ēkas un ārā pa tukšajām logu ailēm. Tanī laikā mira bagātā „Lapiņu” saimniece, kura skolai norakstīja 2000 vai 3000 latu. Arī citi Nītaures iedzīvotāji deva savus ieguldījumus skolas celtniecībā. Pirmo atjaunoja muižas labo spārnu un 1933. gadā tur jau mācījās 2 pirmās klases. 1936. gadā skolu pabeidza un tajā sāka darboties Nītaures 6- gadīgā pamatskola, vēlāk arī 8- gadīgā skola. 1989. gadā sāka darboties vidusskola, kura darbojas arī šobrīd. Pašlaik skolu apmeklē 165 skolnieki un tajā strādā 21 skolotājs.

Izglītības programmas

  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods 31011011);
  • Vispārējās pamatizglītības izglītības programmu (1.-9.kl.) (kods 21011111);
  • Speciālās pamatizglītības programma (kods 21015811).

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Evita Sloka