LUMA mācību centrs

„LUMA mācību centrs” ir SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” dibināta izglītības iestāde, kas nodrošina izglītojamiem profesionālās pilnveides izglītības programmas, interešu izglītības iespējas un pedagogu profesionālās pilnveides programmas (kursus). Pedagogu kursi apstiprināti Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajā centrā (RIIMC). Mācību centra izglītojamie ir Latvijas skolu audzēkņi.

“LUMA mācību centrs” jau 20 gadus dod iespēju izglītojamiem iegūt daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā. Tā mērķis ir veicināt izglītojamo zināšanu un prasmju apguvi, attieksmes un vērtību veidošanos, lai motivētu mūžizglītībai un apzinātai karjerai. Programmās ir mācījušies vairāk kā 15 000 izglītojamo no 120 skolām.

Profesionālās izglītības pilnveides programma “Uzņēmējdarbības pamati” tiek īstenota 10.-12. klašu grupā. Tajā šobrīd ir 338 izglītojamie. Profesionālās pilnveides izglītības programmas var apgūt visi interesenti šajā klašu grupā. Programmas īstenošanas ilgums ir 210 akadēmiskās stundas. Pēc pilnas izglītības programmas apguves tiek izsniegta valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi.

Interešu izglītības programma “Starts” tiek īstenota izglītojamiem 6.-9. klašu grupā. Programmā  šobrīd ir 226 izglītojamie un to īsteno 44 pedagogi 38 skolās visā Latvijas teritorijā, kā arī attālināti. spējas. Profesionālās pilnveides izglītības programmas var apgūt visi interesenti šajā klašu grupā. Programmas īstenošanas ilgums ir 60 akadēmiskās stundas.

„LUMA mācību centrs” piedāvātās izglītības programmas realizē saskaņā ar mācību centra nolikumu.

Programmu popularizēšanas un atpazīstamības veicināšanas izglītojamo auditorijā nolūkos “LUMA mācību centrs ir izveidojis savu zīmolu  “Esi līderis!”. Zīmols apvieno abu programmu – gan interešu izglītības, gan profesionālās pilnveides izglītības programmas “Uzņēmējdarbības pamati” mērķus: – uzņēmējdarbības un līderības prasmju apzināšana un attīstīšana izglītojamo auditorijā.

LICENCE