Esi Līderis!

Kas ir projekts “ESI LĪDERIS!”

“Esi Līderis!” – ir Vislatvijas skolu projekts, kas jau 20 gadus dod iespēju skolēniem iegūt daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā. Projektā jau ir piedalījušies vairāk kā 15 000 skolēnu no 120 skolām.

Projekta „Esi Līderis!” mērķis ir veicināt skolēna zināšanu un prasmju apguvi, attieksmes un vērtību veidošanos, lai motivētu mūžizglītībai un apzinātai karjerai.

Projekta ietvaros 6.-9. klašu skolēni apgūst interešu izglītības programmu “Starts” un 10.-12. klašu skolēni apgūst profesionālās pilnveides izglītības programmu “Uzņēmējdarbības pamati”, par tās apgūšanu tiek piešķirta valsts atzīta profesionālās pilnveides apliecība.

Konkursi, zināšanu olimpiādes, ideju sanāksmes, attīstības un biznesa spēles, ideju un uzņēmējdarbības inkubatori, prakses zināmos Latvijas uzņēmumos, izzinošie ceļojumi pa Eiropu un vēl daudzi citi personības un profesionālo prasmju attīstoši pasākumi 3 gadu garumā. 

Programma “Starts” skolēniem tiek piedāvāta paralēli pamatskolā apgūstamajiem priekšmetiem skolā, kas virza jaunieti uz mērķu izvirzīšanu, savas individualitātes apzināšanu, personības veidošanu, izpratni par nākotnes iespējām mērķtiecīgi virzoties savas nākotnes profesijas izvēlē.

Programmā “Uzņēmējdarbības pamati” paralēli vidusskolā apgūstamajiem priekšmetiem skolēniem ir iespēja ērtā un vienkāršā veidā apgūt vēl 7 uzņēmējdarbības priekšmetus, kas jauniešus sagatavos turpmākajām dzīves gaitām, darba meklējumiem, studijām vai privātai uzņēmējdarbībai.

LICENCE

PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS