Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola
  • Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne, LV-4601
  • +371 26 648 445
  • atv@rta.lv
  • Mājas lapa
  • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Maruta Krustāne

Par skolu

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola (ATV) ir Latvijā otrā vidējās izglītības mācību iestāde, ko izveidojusi universitāte.

ATV izveidota ar mērķi sagatavot topošos studentus, kas jau no pirmā kursa spētu pilnvērtīgi studēt programmās, kas saistītas ar inženierzinātnēm, metālapstrādi, informācijas tehnoloģijām u. c. Tāpēc ATV sevišķa vērība tiek pievērsta matemātikai, fizikai, ķīmijai, tehniskajai rasēšanai, informātikai, kā arī svešvalodām. Mācību laikā liels uzsvars tiek likts uz skolēnu iesaisti dažādos projektos, darba grupās, praksi, tiek organizētas mācību ekskursijas dažādos uzņēmumos.

Izglītības programmas

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola (ATV) īsteno STEM (science, technology, engineering, and mathematics jeb zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) virziena programmu, veidojot skolēniem prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivējot mūžizglītībai un apzinātai karjerai inženierzinātņu / tehnoloģiju jomā, kā arī nodrošinot augstu normatīvajos aktos paredzēto mācību sasniegumu līmeni valsts pārbaudes darbos.

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Maruta Krustāne