Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola
  • Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne, LV-4601
  • +371 26 648 445
  • atv@rta.lv
  • Mājas lapa
  • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Maruta Krustāne

Par skolu

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola (ATV) ir Latvijā otrā vidējās izglītības mācību iestāde, ko izveidojusi universitāte.

ATV izveidota ar mērķi sagatavot topošos studentus, kas jau no pirmā kursa spētu pilnvērtīgi studēt programmās, kas saistītas ar inženierzinātnēm, metālapstrādi, informācijas tehnoloģijām u. c. Tāpēc ATV sevišķa vērība tiek pievērsta matemātikai, fizikai, ķīmijai, tehniskajai rasēšanai, informātikai, kā arī svešvalodām. Mācību laikā liels uzsvars tiek likts uz skolēnu iesaisti dažādos projektos, darba grupās, praksi, tiek organizētas mācību ekskursijas dažādos uzņēmumos.

Izglītības programmas

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola (ATV) īsteno STEM (science, technology, engineering, and mathematics jeb zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) virziena programmu, veidojot skolēniem prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivējot mūžizglītībai un apzinātai karjerai inženierzinātņu / tehnoloģiju jomā, kā arī nodrošinot augstu normatīvajos aktos paredzēto mācību sasniegumu līmeni valsts pārbaudes darbos.

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Maruta Krustāne

Aizpildot formu un nosūtot datus, Jūs piekrītat tālākai sniegto datu apstrādei.

Informējam ka SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” (turpmāk – LUMA) veic šādu fizisko subjektu personas datu apstrādi, saskaņā ar vietnes www.esilideris.lv apmeklētāja vēlmi saņemt koledžas pakalpojumus:

Vārds, Uzvārds: nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu identifikāciju saziņas laikā un pārliecinātos par iesniegto datu pareizību.
Tālruņa numurs: nepieciešams, lai varētu ar Jums sazināties, saskaņā ar izrādīto interesi par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
E-pasta adrese: nepieciešama, lai nosūtītu Jums pieprasīto informāciju par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
Papildu dati, ja tādi tiek pieprasīti, nepieciešami pakalpojumu līguma slēgšanai, lai Jūs varētu rakstiski izteikt savu viedokli, uzdot jautājumu par projekta "Esi Līderis!" piedāvājumiem vai saņemt citu interesējošo informāciju.

Aizpildot noteiktas pieteikumu formas, Jūs piekrītat saņemt īsu informatīvu e-pastu vai/un īsziņu ķēdi. Tas ir nepieciešams, lai LUMA spētu sniegt pilnu priekšstatu par mācību programmu vai citu piedāvājumu norisi.

LUMA privātuma politika