Rāmuļu pamatskola

Rāmuļu pamatskola

Izglītības programmas

  • Pamatizglītības programma (kods 21011111)
  • Pirmsskolas izglītības  programmu (kods: 0001 11 11)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811);
  • Pamatizglītības 2. posma (7. – 9. kl.) programma (kods 23011113)

Skolas aktivitātes

Skola realizē dažādas programmas, arī tālmācību, un popularizē latviešu tautas tradīcijas. Skolā darbojas tautisko deju ansamblis, kas piedalās dažādās skatēs un konkursos. Dejo gan zēni, gan meitenes no 1. līdz 9. klasei. Apgūstam fakultatīvi vācu valodu, dziedam un nodarbojamies ar sportu.  Skolai ir arī ekoskolas statuss. Esam aktīvi dažādās jomās.

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Inga Andersone