Šķibes pamatskola

Šķibes pamatskola

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Lāsma Ivanova