Rēzeknes 5. vidusskola

Rēzeknes 5. vidusskola

Par skolu

  • Vidusskola, kas nodrošina cilvēk-orientētu mācību, intelektuālo, sadarbības un kultūras vidi, kurā katrs skolēns sasniedz viņa spējām atbilstošu izglītības līmeni, veido pilsonisko un valstisko apziņu, iegūst mūžizglītībai nepiecieš
  • Skolas misija- vispusīgas izglītības un dzīves darbībai nepieciešamo sociālo, tehnoloģisko un valodu prasmju nodrošināšana pilnvērtīgai dzīvei sabiedrībā.

Izglītības programmas

  • Vispārējās pamatizglītības programmu (kods: 21011111).
  • Vispārējās pamatizglītības profesionāli orientētā virziena mūzikas programmu (kods: 21014111).
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods: 31013011).
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods: 31011011).

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Iveta Garjāne