Rēzeknes 5. vidusskola

Rēzeknes 5. vidusskola

Par skolu

  • Vidusskola, kas nodrošina cilvēk-orientētu mācību, intelektuālo, sadarbības un kultūras vidi, kurā katrs skolēns sasniedz viņa spējām atbilstošu izglītības līmeni, veido pilsonisko un valstisko apziņu, iegūst mūžizglītībai nepiecieš
  • Skolas misija- vispusīgas izglītības un dzīves darbībai nepieciešamo sociālo, tehnoloģisko un valodu prasmju nodrošināšana pilnvērtīgai dzīvei sabiedrībā.

Izglītības programmas

  • Vispārējās pamatizglītības programmu (kods: 21011111).
  • Vispārējās pamatizglītības profesionāli orientētā virziena mūzikas programmu (kods: 21014111).
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods: 31013011).
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods: 31011011).

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Iveta Garjāne

Aizpildot formu un nosūtot datus, Jūs piekrītat tālākai sniegto datu apstrādei.

Informējam ka SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” (turpmāk – LUMA) veic šādu fizisko subjektu personas datu apstrādi, saskaņā ar vietnes www.esilideris.lv apmeklētāja vēlmi saņemt koledžas pakalpojumus:

Vārds, Uzvārds: nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu identifikāciju saziņas laikā un pārliecinātos par iesniegto datu pareizību.
Tālruņa numurs: nepieciešams, lai varētu ar Jums sazināties, saskaņā ar izrādīto interesi par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
E-pasta adrese: nepieciešama, lai nosūtītu Jums pieprasīto informāciju par Biznesa vadības koledžas pakalpojumiem.
Papildu dati, ja tādi tiek pieprasīti, nepieciešami pakalpojumu līguma slēgšanai, lai Jūs varētu rakstiski izteikt savu viedokli, uzdot jautājumu par projekta "Esi Līderis!" piedāvājumiem vai saņemt citu interesējošo informāciju.

Aizpildot noteiktas pieteikumu formas, Jūs piekrītat saņemt īsu informatīvu e-pastu vai/un īsziņu ķēdi. Tas ir nepieciešams, lai LUMA spētu sniegt pilnu priekšstatu par mācību programmu vai citu piedāvājumu norisi.

LUMA privātuma politika