Spēļu nakts “Ledlauži” aizvadīta.

29.11.2018
Spēļu nakts “Ledlauži” aizvadīta.

Šī gada 23.novembrī norisinājās gadskārtējā Projekta “Esi Līderis!” Spēļu nakts “Ledlauži!”.

Šajā mācību gadā spēļu nakts norisinājās Lielvārdē, kur projekta koordinatorus un dalībniekus no dažādiem Latvijas reģioniem uzņēma Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas jaunieši un direktora vietnieces.

Spēļu nakts ir izvērties par gadskārtēju pasākumu, ko jaunieši gaida ar nepacietību. Vairāku skolu skolēnus un skolotājus nebiedēja pat vairāk kā četru stundu brauciens uz pasākumu no savas pilsētas, lai patīkami pavadītu vakaru draugu un jaunu paziņu lokā.

Spēļu nakti kopumā apmeklēja 169 azartiski līderi no Auces vidusskolas, Cesvaines vidusskolas, Balvu Valsts ģināzijas, Grobiņas ģimnāzijas, Ilūkstes Raiņa vidusskolas, Ludzas pilsētas ģimnāzijas, Nīcas vidusskolas, Jaunpiebalgas vidusskolas, Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas, Madonas pilsētas vidusskolas, Salacgrīvas vidusskolas, Suntažu vidusskolas, Tilžas vidusskolas, Vaboles vidusskolas, Varakļānu vidusskolas  un Vircavas vidusskolas.

Spēle “Ledlauži” ir visaptveroša galda spēle, komandas veidošanas stratēģijas izstrādē un lēmumu pieņemšanā. Treniņš, kurā apgūst prasmi komunicēt, sadarboties, uztvert, ieklausīties un izprast līdzcilvēkus.

Spēle balstās uz jaunu kontaktu veidošanu un cilvēku dažādo būtību pieņemšanu. Ar spēles palīdzību, pildot dažādus uzdevumus, skolēni labāk iepazīstas, mācās komunicēt savā starpā un pieņemt citam citu. Spēlētāji uzzina interesantus jaunumus cits par citu, otra cilvēka labākās īpašības, uzskatus un domāšanas veidu, kā arī saprot savu tēlu pārējo spēles dalībnieku skatījumā. Spēle ir vērsta uz pozitīvu citu cilvēku uztveri un veido labu atmosfēru jebkurā klasē vai cilvēku grupā.

Šajā gadā neviens nebija konkurents, bet visiem bija jāsadraudzējas, lai iegūtu uzvaru, tāpēc ieguvēji bija visi. Tomēr, kā jau visas spēles, arī šī radīja azartu, kas lika tiekties pēc uzvaras.

Tikai noteiktas pirmās trīs godalgotās vietas pēc kopējo punktu skaita:

Pirmā vieta Jeļizaveitai Haindravai no Ludzas pilsētas ģimnāzijas

Otrā vieta Kitijai Kļaviņai no Suntažu vidusskolas

Trešā vieta Amandai Skangalei no Varakļānu vidusskolas

Atzinības ieguva katra spēļu galda uzvarētājs, un šogad īpaši lepojamies ar:

 • Anniju Ertmani no Balvu Valsts ģimnāzijas
 • Laimu Apeli no Ilūkstes Raiņa vidusskolas
 • Karīnu Sagaidaku no Auces vidusskolas
 • Katrīnu Kati Vilkaušu no Salacgrīvas vidusskolas
 • Aleksandru Grigorjevu no Jaunpiebalgas vidusskolas
 • Niku Kevinu Petrovu no Balvu Valsts ģimnāzijas
 • Annu Anniju Veisu no Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas
 • Katrīnu Maskaļovu no Ilūkstes Raiņa vidusskolas
 • Anci Eimani no Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas
 • Valtu Vecbaštiku no Nīcas vidusskolas
 • Kristu Martu Kundrati no Jaunpiebalgas vidusskolas
 • Anniju Noru Reinfeldi no Grobiņas ģimnāzijas
 • Inesi Skrastiņu no Auces vidusskolas
 • Viktoriju Brikmani no Jaunpiebalgas vidusskolas
 • Nikolu Lapu no Ilūkstes Raiņa vidusskolas
 • Normundu Skrindu no Vaboles vidusskolas
 • Kitiju Sīli no Tilžas vidusskolas
 • Gloriju Demkovu no Ludzas pilsētas ģimnāzijas