Konkurss «PROFESIONĀLIS – VEIKSMĪGU LIDOJUMU!»

01.02.2023
Konkurss «PROFESIONĀLIS – VEIKSMĪGU LIDOJUMU!»

Karjeras izvēles konkurss «PROFESIONĀLIS 2023»

Vislatvijas konkurss “PROFESIONĀLIS 2023” ir karjeras izvēles konkurss, kur iespējams iepazīt un iejusties dažādu profesiju lomās. Konkursa uzdevumi veidoti “Esi Līderis!” sadarbojoties ar AS «Air Baltic Corporation».

Konkursa mērķis: parādīt skolēniem profesiju specifiku, atbalstot mērķtiecīgu karjeras izvēli, īpašu uzmanību pievēršot zināšanu praktiskam lietojumam reālās dzīves situācijās.

Konkursa ieguvumi:

  1. 1. Jaunietis spēs nosaukt profesijai nepieciešamās kompetences (zināšanas, prasmes, attieksmes).
  2. 2. Jaunietis izvērtēs savu piemērotību konkrētai profesijai.
  3. 3. Jaunietis spēs paskaidrot, kur un kā apgūst šo profesiju.
  4. 4. Jaunietis iegūs praktiskā darba pieredzi, veicot ar profesiju saistītus pētījumus.

Konkursa norises laiks no 2023. gada 1.februāra līdz 31.martam.

Konkursa pieteikuma anketa: https://ej.uz/airBaltic_veiksmigu_lidojumu


Konkursa «Profesionālis – veiksmīgu lidojumu» nolikums pamatskolēniem (7.-9.klase)

Konkursa «Profesionālis – veiksmīgu lidojumu» nolikums vidusskolēniem