Konkurss “Es savai videi”

15.12.2017
Konkurss “Es savai videi”
  • 1. Līdz 2017.gada 31.decembrim tiek iesūtīts pieteikums par plānoto projekta realizāciju.
    Elektroniskā pieteikuma anketa: https://goo.gl/forms/RejtpqTasdPbdorJ2
  • 2. Līdz 2018.gada 3.aprīlim tiek izstrādāts projekta „Es savai videi” darbības plāns, kopā ar fotogrāfijām un video ar projekta norisi praktiski. Projekta plāns ar foto un video tiek iesniegts elektroniski, sūtot uz e-pastu info@esilideris.lv
  • 3. No 2018.gada 3.aprīļa līdz 6.aprīlim projekta „Esi Līderis!” žūrijas komisija izvērtē iesūtītos darbus.
  • 4. No 2018.gada 6.aprīļa līdz 12.aprīlim finālsacensību dalībnieki tiek uzaicināti uz finālsacensībām, kas norisināsies Rīgā, “Lielās Līdera dienas” ietvaros.

Finālsacensībās piešķirtās nominācijas:
Videi draudzīgākais projekts (daba, vide, eko)
Ilgtspējīgākais projekts
Bērniem draudzīgākais projekts
Pilsētai draudzīgākais projekts
Skolai draudzīgākais projekts
Moderno tehnoloģiju projekts
Atraktīvākais projekts (spēles, sarīkojumi, citas aktivitātes)
Sociāli atbildīgākais projekts
Veselīgākais projekts (veselīgs dzīvesveids, sports)
Latviskākais projekts (Latvijai 100, tautiskums, tradīcijas)


Konkursa noteikumi:

  • Konkursā piedalās visi projektā iesaistītie skolēni, veidojot komandas līdz 3 dalībniekiem vai individuāli. Katrai komandai jāizstrādā savs zīmols, nosaukums, devīze, darbības plāns, kas tiek realizēts praktiski.
  • Konkursa uzdevumi:

1. Izstrādāt un pareizi noformēt projekta darbības plānu:

1.1. titullapa;

1.2. satura rādītājs;

1.3 ievads;

1.4. darbības plāns:

1.4.1. plāna aprakstošā daļa jeb ieceres pamatojums, kurā jāatspoguļo idejas vai ieceres būtība un veids, kā tas tiks realizēts;finanšu aprēķini;

1.4.2. pielikums (ja nepieciešams);

1.4.3. darbības plāna prezentācija.

2. Darbības plāna praktiskā realizēšana:

2.1. aprakstīt un ilustrēt projekta realizēšanas gaitu (fotogrāfijas, videomateriāli, reklāmas materiāli u.c.)

2.2. plānotā un realizētā projekta salīdzinošs novērtējums

2.3. problēmas ar kurām komanda saskārās projekta realizācijas laikā;

2.4. gūtās atziņas.

3. Prezentē realizēto projektu.

Konkursam iesūtītie videomateriāli un fotogrāfijas var tikt izmantotas publicitātes nolūkiem