Galerija: Pedagogu seminārs “Sevis, profesiju un profesionālo darbības jomu izpēte”.

14. februārī aizvadījām aizraujošu praktisko semināru “Sevis, profesiju un profesionālo darbības jomu izpēte”, kur projekta skolotājām bija iespēja plašāk uzzināt par dažādām radošām metodēm skolēnu profesionālās intereses un pašizzināšanas veicināšanā, kā arī pašām izspēlēt dažādas situācijas. Semināra lektores dalījās ar praktiskiem ieteikumiem un pētījumos balstītiem faktiem, lai uzlabotu skolēnu vēlmi apzināties un attīstīt savus iekšējos resursus, kā arī saprast, kā tos izmantot tālāk, savas nākotnes profesionālajā darbībā.

Noformējumā un noskaņojumā neizpalika arī 14.februāra tematika!

Vēlreiz pateicamies semināra vadītājām Diānai Šķēlei un Irīdai Morozovai par saturīgo un aktīvo dienu, kā arī lieliskajām projekta “Esi līderis” skolotājām par dalību!