Galerija: Pedagogu seminārs “Mārketinga mācību priekšmeta saturs, mērķi un uzdevumi”

  1. Šonedēļ norisinājās pedagogu seminārs “Mārketinga mācību priekšmeta saturs, mērķi un uzdevumi”, kurā mūsu zinātkārie projektu skolotāji ieguva jaunas zināšanas par to, kas ir labs un efektīvs mārketings, tā aktualitātēm un pielietošanu dažādās uzņēmējdarbības nozarēs. Kā arī saņēma plašu informācijas klāstu par daudzām citām svarīgām aktualitātēm un tendencēm mūsdienu mārketinga jomā.
  2. Semināra laikā lektori sniedza atbildes uz aktuāliem jautājumiem par studijām augstskolā mārketinga jomā – kas par tām būtu jāzina vidusskolēniem? Kā skolēnus motivēt skolēnus tālākizglītībai?

Paldies mūsu vieslektoriem Lūcijai Rutkai, Ievai Brencei un Valteram Kažei, par izzinošām un iedvesmojošām lekcijām!