Vilces pamatskola

Vilces pamatskola

Par skolu

Vilces skola dibināta 1837gadā.Kopš 1921.gada Vilces pamatskola atrodas 18.gs. celtajā muižas ēkā, kas bija barona Hāna medību pils.

Skolā mācījušies Latvijā pazīstami literāti – Māra Misiņa, publicists Juris Blaumanis. Šodien skolā ir izvietota skolas vēstures ekspozīcija.

Skola ir ieguvusi „Mammasdabas” vēstniecības skolas nosaukumu, pie tās plīvo arī EKO skolas karogs.Vilces skola ir Latvijas Piļu un muižu asociācijā.Līdzās skolai ir 19.gs. ierīkotais Vilces dabas parks, kas kļuvis par iecienītu tūristu pastaigas vietu.

Šobrīd skolā mācās ap 130 skolēnu, ir 4 pirmsskolas grupas, strādā 26 pedagogi, 14 tehniskie darbinieki. Darbojas dažādi interešu izglītības pulciņi: tautisko deju, sporta deju, sporta, folkloras, vizuālās mākslas u.c. Darbojas arī skolēnu pašpārvalde, jaunsargu grupa. Kopš 2017.g. skola iesaistījusies arī projektā „Esi Līderis!”.

Vilces pamatskola sadarbojas arī ar citu novadu skolām – Ēdoles pamatskolu, Augstkalnes vidusskolu, Kapsēdes pamatskolu.

Skolas darba prioritātes:

  • Mērķtiecīgs, individualizēts pedagoģiskais darbs veicinot pedagogu sadarbību mācību jomu un mācību priekšmetu līmenī, kopīgi plānojot un īstenojot mācību darbu;
  • Sekmēt pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi;
  • Pilnveidot karjeras izglītības atbalsta sistēmu;
  • Attīstīt digitālās prasmes atbildīgi izmantojot informācijas un komunikāciju sistēmas.

Izglītības programmas

  • Pamatizglītības programma 1. – 9.kl.
  • Pirmsskolas izglītības programma
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 1. – 9.kl.

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Marita Kozule