Vecpiebalgas vidusskola

Vecpiebalgas vidusskola
 • Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas novads, LV-4122
 • 64161448
 • http://vecpiebalgasvsk.tk/
 • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Rigonda Prīse

Par skolu

Skola piedāvā šādus interešu izglītības pulciņus – šuvēju, frizieru, jaunsargu, kokapstrādes, radošo darbnīcu. Vidusskolā var apgūt auto vadīšanas prasmes un, beidzot skolu, iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību. Vidusskolai ir laba sportiskā bāze. Darbojas Cēsu sporta skolas filiāle. Skolēni atradīs ceļu profesionālā sporta karjerā: biatlonā un volejbolā. Vecpiebalgas vidusskolas audzēkņiem ir pieejama bezmaksas trenažieru zāle.
Liela loma skolā tiek veltīta nodarbībām ārpus obligātā mācību plāna. Katram izglītojamajam ir ieteicama piedalīšanās mākslinieciskajā pašdarbībā, jāizvēlas tikai virziens – ansamblis, teātra studija, modernās dejas, netradicionālās dejas, tautiskās dejas.
Skola piedāvā kopmītni, bibliotēkas un lasītavas pakalpojumus, aprīkotu datoru kabinetu. Skolā darbojas kafejnīca un ēdnīca, frizētava.

Izglītības programmas

 • vispārējās pirmsskolas izglītības programma;
 • pamatizglītības programma;
 • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
 • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
 • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;
 • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma;
 • vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma.

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Rigonda Prīse