Vangažu vidusskola

Vangažu vidusskola

Par skolu

Skolas darbības pamatmērķi:

 • īstenot pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu apguvi atbilstoši
 • Valsts pamatizglītības un vidējās izglītības standartam;
 • realizēt speciālās pamatizglītības programmu skolēniem ar mācīšanās traucējumiem;
 • orientēt skolēnus patstāvīgam mācību darbam un pašizglītībai;
 • sagatavot skolēnus izglītības turpināšanai mūža garumā, kā arī praktiskajai darba dzīvei;
 • sekmēt skolēnu atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem;
 • veicināt skolēnu pašapziņas veidošanos, vēlmi uzņemties atbildību un pienākumus;
 • veicināt patriotisma jūtas būt Latvijas pilsonim;
 • aktivizēt vēlmi cittautiešiem integrēties Latvijas sabiedrībā.

Izglītības programmas

 • Vispārējās pamatizglītības ar latviešu mācībvalodu programma (kods 21011111);
 • Mazākumtautību pamatizglītības programma (kods 21011121);
  Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (kods 31011021);
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011);
 • Mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma (kods 00011121);
 • 2 speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (ar latviešu mācībvalodu kods 21015611 un krievu mācībvalodu kods 21015621).

Koordinatore

Valentīna Čerņeja

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Valentīna Čerņeja