V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola

V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola

Par skolu

2017.gada vasarā Kuldīgas novada Domes deputāti nolēma no 2018. gada 1. jūlija izveidot Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolu, apvienojot Kuldīgas Alternatīvo sākumskolu (t.sk. Padures filiāli), V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāziju un Kuldīgas pamatskolu. Jaunā vidusskola darbu uzsākusi 2018. gada 1. jūlijā.

Skolas aktivitātes

  • Pirmsskolas izglītības programma (01011111)
  • Vispārizglītojošā pamatizglītības programma (21011111)
  • Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma* (23013111)
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (31013011)
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011)

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Guntra Krūkliņa