Svētes pamatskola

Svētes pamatskola
  • Vilces ielā 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads, LV 3008
  • 63055397
  • svetespsk@jelgavasnovads.lv
  • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Dace Roznere

Par skolu

Skola dibināta 1836.gada 15.oktobrī.

Svētes pamatskolas ēka ir valsts nozīmes kultūras piemineklis.

Šobrīd skolā mācās 162 skolēni. Ir profesionāls pedagogu kolektīvs un atbalsta personāls.

Skolā tiek cieņā turētas tradīcijas un organizēti daudzpusīgi pasākumi visa mācību gada garumā. Darbojas vairāki ārpusklases pulciņi – ansamblis, tautiskās dejas, lietišķi vizuālā māksla, dramatiskais, sports, jaunsardze un keramika.

Izglītības programmas

Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111, licence Nr.V-2970, izsniegta 07.10.2010.

Pamatizglītības programma, kods 21011111, licence Nr.V-5227, izsniegta 11.07.2012.

Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma, kods 21014111, licence Nr.V-6343, izsniegta 11.04.2013.

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611, licence Nr.V-6403, izsniegta 14.05.2013.

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 01015511, licence Nr.V-8191, izsniegta 19.08.2015.

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, kods 01015611, licence Nr.V-8373, izsniegta 27.11.2015.

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Dace Roznere