Sūnu pamatskola

Sūnu pamatskola
  • Kūkas, Skolas iela 1, Kūku pagasts, Krustpils novads LV – 5222
  • 65228004
  • sunupsk@krustpils.lv
  • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Dace Stroža

Par skolu

Sūnu pamatskola dibināta 1920. gadā kā četrklasīga pamatskola Sūnu Maijas mājās „Sūņi” pie Sūnu ezera – no turienes arī radies skolas nosaukums. Ar 1991. gada septembri skola tiek pārdēvēta par Sūnu pamatskolu. No 1936. Līdz 2007.gadam skola darbojas baltā skolas ēkā pie Kūku stacijas. Kopš 2007.gada skola atrodas Kūkās, Skolas ielā 1. Skolai ir savs karogs un bagātas tradīcijas. Skola īpaši lepojas ar Sūnu 748. mazpulka darbošanos un sasniegumiem. Skola tendēta uz izaugsmi un attīstību, uzsākta gatavošanās skolas 100 gadu jubilejai.

Izglītības programmas

  • Pirmsskolas  izglītības programma (kods 0101 1111)
  • Pamatizglītības  programma (kods 2101 1111)
  • Speciālās  pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 2101 5611)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 2101 5811)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem (kods 2101 5211)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (kods 21015311)

Koordinatore

Dace Stroža

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Dace Stroža