Špoģu vidusskola

  • Šosejas 3, LV-5481, p/n Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads
  • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Daina Akote

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Daina Akote