Špoģu vidusskola

Špoģu vidusskola
  • Šosejas 3, LV-5481, p/n Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads
  • 65426880
  • spogu.vidusskola@viski.lv
  • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Daina Akote

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Daina Akote