Smārdes pamatskola

Smārdes pamatskola

Izglītības programmas

  • vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111)
  • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611)
  • pamatizglītības programma (kods 21011111)
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Iveta Čilipāne