Seces pagasta pamatskola

Seces pagasta pamatskola

Par skolu

Seces pagasta pamatskola ir skaitliski lielākā no trim Jaunjelgavas novadā esošajām pamatskolām, vienīgā pamatizglītības programmas realizējošā izglītības iestāde Seces pagastā. Skolai ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar Seces pagasta padomi, bibliotēku un kultūras namu, nodrošinot interešu izglītības programmu dažādību un savstarpējo nedublēšanos. Tiek kopīgi veidoti dažādi kultūras pasākumi. Skolai ir plaša sporta zāle.

Izglītības programmas

Pamatizglītības programma. Kods 21011111
Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma. Kods 21011811
Speciālās izglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. Kods 21015611

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Una Bētere