Rugāju novada vidusskola

Rugāju novada vidusskola
 • Kurmenes iela 87, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570
 • 64521338
 • rugvsk@gmail.com
 • Mājas lapa
 • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Ingūna Andersone

Izglītības programmas

 • pirmsskolas izglītības programma.
 • pamatizglītības programma.
 • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma.
 • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma.
 • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.
 • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem.
 • vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma.

Koordinatore

Ingūna Andersone

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Ingūna Andersone