Rīgas Mūzikas internātvidusskola

Rīgas Mūzikas internātvidusskola
 • Kalnciema iela 160, Rīga, LV-1046
 • 67611119
 • rmivs@riga.lv
 • Mājas lapa
 • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Marlēna Ozoliņa

Par skolu

 • Skolas misija: Mūzika kā pievienotā vērtība skolēna daudzpusīgas personības attīstībā.
 • Skolā ir ilgstoši slimojošo izglītojamo apmācības centrs. Centrs nodrošina kvalitatīvu individuālo (mājas) apmācību izglītojamiem, kuri veselības dēļ ilgstoši nevar apmeklēt skolu.
 • Skolā strādā augsti kvalificēti vispārizglītojošo un speciālo mūzikas priekšmetu pedagogi, psihologs, speciālais pedagogs un logopēds.
 • Skolā mācās skolēni no dažādiem Latvijas novadiem, jo skolai ir mūsdienīgs un labiekārtots internāts.
 • Skola nodrošina kvalitatīvu ēdināšanu, maznodrošinātajām un trūcīgajām ģimenēm, kā arī bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku apgādības, ir bezmaksas ēdināšana 4 reizes dienā.
 • Visiem skolēniem tiek nodrošināts bezmaksas transports Rīgā.

Izglītības programmas

 • Vispārizglītojošā pamatizglītības programma;
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma.

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Marlēna Ozoliņa