Rekavas vidusskola

Rekavas vidusskola
  • Rekova, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, LV-4587
  • 64522656
  • rekava@inbox.lv
  • Mājas lapa
  • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Marija Vancāne

Par skolu

1950. gada 10. augustā ar Abrenes rajona Darbaļaužu deputātu padomes IK lēmumu Nr.68 tiek atvērta Rekavas vidusskola, kuras pirmais direktors ir Antons Smans. Skolas ēka tiek vairākkārt paplašināta: 1958.-60. gados uzceļ piebūvi ar sešām klašu telpām 1. stāvā un zāli 2. stāvā (šī skolas ēkas daļa nodeg 1982. gada janvārī), 1966 – 70  gados skolu paplašina ar jaunu divstāvu ēku, 1981.gadā uzceļ internāta ēku un 1996. gadā – sporta namu (angāru).

Izglītības programmas

  • Pirmsskolas izglītība;
  • Vispārējā pamatizglītība;
  • Vispārējās vidējās IP vispārizglītojošais virziens;
  • Vispārējās vidējās IP vispārizglītojošais virziens – neklātiene.

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Marija Vancāne