Raunas vidusskola

Raunas vidusskola

Par skolu

Tradīcijas skolās:

 • 1.septembra svinības
 • Lāčplēša diena
 • Latvijas republikas gadadiena
 • Žetonu vakars
 • Pēdējais zvans
 • 10.klases iesvētības
 • Ziemassvētku sarīkojums
 • POPIELA
 • Dziesma manai paaudzei
 • Skolas pašpārvaldes vēlēšanas
 • Mācību priekšmetu nedēļas
 • Skolas pulciņu darbu izstāde
 • Mākslinieciskās pašdarbības gada atskaites koncerts
 • Vecāku dienas
 • klašu vecāku sapulces
 • skolas vecāku kopsapulce
 • Ekskursiju un pārgājienu dienas
 • Sporta diena ( 3 reizes gadā)
 • Basketbola un volejbola turnīri
 • Hokeja turnīrs
 • “Tautas bumbas” spēles

Izglītības programmas

 • Pamatizglītības programma (kods 21011111);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811).
  9.klašu absolventiem:
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011);
 • Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma (kods 31012011).

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Iluta Jermacāne