Pāles pamatskola

Pāles pamatskola
  • Skolotāju iela 4, Pāle, Pāles pagasts, Limbažu novads, LV-4052
  • 64031810
  • pales_ps@limbazi.lv
  • Mājas lapa
  • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Inese Luste

Par skolu

Pāles pamatskolas pamatakmens ielikts 1935.gadā un 1936.gada rudenī mācības tajā uzsāka 217 skolēni.

Pāles pamatskolas ēka ir celta pēc arhitekta A.Čuibes projekta. Skola ir viena no izcilākiem 30.gadu skolu celtniecības programmas piemēriem. Fasāžu apdarē izceļas jau pa gabalu uztveramas vienlaidus horizontālas, no plēstiem laukakmeņiem mūrētas joslas starpstāvu pārsegumu līmenī. Ēkas arhitektūrā dominē funkcionālisma formālie paņēmieni, kuros iekļaujas arī neoeklektisma elementi; stāvo jumtu nenoslēpj parapeti, sienas vainago masīvas dzegas.

Izglītības programmas

  • Pirmsskolas izglītības programma, kods-01011111.
  • Pamatizglītības programma, kods- 21011111.
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods- 21015611.

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Inese Luste