O.Vācieša Gaujienes vidusskola

O.Vācieša Gaujienes vidusskola

Par skolu

1922. gada 3. septembrī bijušajā barona fon Vulfa pilī vēra durvis pirmā vidusskola Gaujienas novadā, kas kļuva par augstāka tipa mācību iestādi. Latvijas izglītības ministrija to uzņēma subsidējamo skolu skaitā, t.i., maksāja skolotājiem algas, bet viss inventārs, mācību līdzekļi, apkurināšana un telpu remonts palika pagasta valdes un pašas skolas ziņā. Mācības svinīgi atklātā Gaujienas vidusskolā pieredzes bagāta skolotāja un direktora Aleksandra Bārdas vadībā uzsāka 60 pirmie skolēni. Skolā mācīja: latviešu valodu un literatūru, vācu, angļu, franču, krievu un latīņu valodas, psiholoģiju, mājturību, ticības mācību – ētiku, ķīmiju, matemātikas, fiziku, vēsturi, dziedāšanu un vingrošanu. Skolēni valkāja formas tērpu. Bija jāmaksā skolas nauda 120 lati gadā.
1925.gadā vidusskolā notika pirmais izlaidums. Deviņu absolventu stādītie ozoli skolas priekšā zaļo vēl tagad.
1997. gadā 75. gadu jubilejā skola saņēma Gaujienas pagasta padomes un Rutas Antones – Osīts dāvanu – skolas karogu, kur uz zaļa fona ir skolas siluets un otrā pusē Gaujienas vidusskolas absolventa O. Vācieša dzejoļa vārdi:”No Tevis, tāpat kā no bērnības savas,Mēs nevaram aiziet nekad.”

Koordinatore

Ausma Valtere

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Ausma Valtere