Nautrēnu vidusskola

Nautrēnu vidusskola

Par skolu

Pēc neoficiālām ziņām skolu Nautrēnu novadā ir mēģināts atvērt 1863.gadā Zaļmuižā, bet toreizējā Zaļmuižas pagastā pirmā skola tika atvērta 1865.gadā Miglinieku sādžā – kā viena no pirmajām skolām Ludzas apriņķī. Telpas skolai atvēlēja dzejnieka un cīnītāja Pītera Miglinīka tēvs Andrivs Miglinīks, kurš strādāja par muižas pārvaldnieku. Vēlāk skola tika pārcelta uz Rogovku. 1938.gada 2.oktobrī tika uzcelts un iesvētīts jaunais skolas nams, kurā skola darbojas līdz mūsu dienām. 1945.gadā tika pieņemts lēmums Rogovkas sešklasīgās pamatskolas vietā atvērt Nautrēnu vidusskolu, un 1949.gada jūnijā notika pirmais vidusskolas absolventu izlaidums. Skolas muzeja izveide sākās 1965.gadā ar darbiem novadpētniecībā.1967.gadā tika uzcelta piebūve ar sešām klašu telpām un fizkultūras zāli. 1974.gadā tika uzcelta internāta ēka. 90.gadu sākumā skolā parādījās pirmie datori. No 2001.gada pie skolas plīvo Antas Rugātes dāvinātais Latvijas karogs. 2002.gadā tika atklāts latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures apguves metodiskais centrs. 2009.gadā tika atklāti četri jaunie dabaszinību kabineti un izremontēta internāta ēka. 2009./2010.m.g.- Bērzgales pamatskola kļūst par Nautrēnu vidusskolas struktūrvienību. No 2012.gada augusta pie skolas plīvo Latgolas karogs. 64 izlaidumos skolu beiguši 1166 absolventi.

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Ingūna Ludborža