Mērsraga vidusskola

Mērsraga vidusskola

Par skolu

1879. gadā skolas dibināja Pūres un Mērsraga majorāta kungs Aleksandrs fon Renne, mācītājs Henrihs Bāders un jaunais skolotājs, barona audžudēls, Vilis Hartmanis. Pēc tam, kad tika apzināts mācīties gribošo bērnu skaits tika pieņemts lēmums par par skolas celtniecību. Vieta tika izraudzīta lielceļa malā, toreizējā tirgus laukuma vietā (iepretī tagadējo “Veckuģnieku” mājām). Jauno skolas namu iesvētīja 1880.gada 6.janvārī – Zvaigznes dienā. 1889.gadā skolas ēka nodega. Nākamos piecus gadus skolēnu mācīšanās notika vairākās citās mājās. 1895.gadā tika uzcelta jauna skolas ēka, pavisam netālu no nodegušās skolas vietas.

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Ilze Mosa