Maltas vidusskola

Maltas vidusskola
 • Skolas iela 5, Malta, Rēzeknes novads, LV-4630
 • 64634355, 29332296
 • malta@saskarsme.lv
 • Mājas lapa
 • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Jūlija Silinēviča

Izglītības programmas

 • Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
 • Pamatizglītības programma;
 • Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma;
 • Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma;
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma;
 • Speciālās vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem;
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma;
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma;
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;
 • Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma;
 • Pamatizglītības mazākumtautību programma;
 • Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma;
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem;
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem;
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Jūlija Silinēviča