Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskola

Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskola

Par skolu

  • Šī ir vienīgā vidusskola ar latviešu apmācības valodu Liepājas Ziemeļu priekšpilsētā, kas piedāvā izglītošanās iespējas izglītojamajiem no Karostas, Tosmares, Zaļās birzs, kā arī citiem Liepājas rajoniem un ārpus tās.

Izglītības programmas

  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma tālmācības formā
  • Valsts aizsardzības mācība (Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma)
  • Matemātikas, dabaszinību un tehnikas programma
  • Vispārizglītojošā virziena programma
  • Vispārējās pamatizglītības programma
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem, programmas kods: 21015511
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, programmas kods: 21015611
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods: 21015811

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Sanita Cipriķe