Kuldīgas 2. vidusskola

Kuldīgas 2. vidusskola

Par skolu

Skolas mērķis: dot iespēju ikvienam iegūt vispārējo izglītību, gatavību motivētai profesionālai darbībai un nepārtrauktai pašattīstībai.
Mēs rūpējamies par sabiedrības labklājību un nepārtrauktu intelektuālu un garīgu attīstību, nodrošinot plašu izglītības iespēju pieejamību, sākot ar 5/6 gadīgo apmācību, pamatizglītību un vidējās izglītības ieguvi, līdz neklātienei un tālmācībai ar iespēju mācīties attālināti.

Mūsu galvenās vērtības: izglītības kvalitāte, pieejamība un attīstība.

Skolas nākotnes virziens:

 • saglabāt stabilas pozīcijas līdzšinējo izglītības piedāvājumu nodrošināšanā;
 • attīstīt profesionālās ievirzes programmas vidusskolā;
 •  attīstīt tālmācības programmu Moodle vidē;
 • pilnveidot interešu izglītības piedāvājumu, kas saistīts ar vispusīgu skolēnu prasmju un iemaņu attīstību;
 • labiekārtot skolas iekšējo un ārējo vidi;
 •  papildināt mācību klases un kabinetus ar mūsdienīgām tehnoloģijām un iekārtām; pilnveidot sporta bāzi;
 • labiekārtot skolēnu atpūtas vietas gan skolā, gan skolas teritorijā;
 • ierīkot skolas teritorijā „zaļo klasi”un bērnu rotaļlaukumu;
 • attīstīt sadarbību ar skolas absolventiem un atbalstītājiem skolas attīstībai.

Izglītības programmas

 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods 21015511);
 • Pirmsskolas izglītības programma (kods 20101111);
 • Pamatizglītības otrā posma izglītības programma (kods 23011112);
 • Vispārējās vidējās izglītības programmas vispārizglītojošais virziens (kods 31011011);
 • Vispārējās vidējās izglītības programmas vispārizglītojošais virziens (kods 31011012);
 • Vispārējās vidējās izglītības programmas vispārizglītojošais virziens (kods 31011013);
 • Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētais virziens (kods 31014111).

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Inga Liepiņa