Krāslavas Valsts ģimnāzija

Krāslavas Valsts ģimnāzija

Izglītības programmas

  • Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības programma;
  • Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma;
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma;
  • Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programma.

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Iveta Balule