Kaunatas vidusskola

Kaunatas vidusskola

Par skolu

Kaunatas vidusskola atrodas Latgalē, Rēzeknes  novadā. Tas ir Latgales augstienes centrā, ļoti gleznainā vietā. Mums apkārt Rāznas ezers, Lielais Liepukalns, gleznaini meži,   pauguri, purvi, mums apkārt ezeri. Turpat pie skolas atrodas piemiņas akmens “Kaunatiešiem – represiju upuriem” un Brāļu kapi.
Lai iepazītu Kaunatas vidusskolu, vispirms ir jādzird stārķu  pāra klabināšana uz skolas jumta, jāredz tūju dzīvīgais zaļums skolas pagalmā un jājūt skolēnu rosība gaiteņos… Lai iepazītos ar Kaunatas vidusskolu, ir jāredz audzēkņu panākumi mācībās, sportā, mūzikā, olimpiādēs, kas ir skolotāju pūļu atdeves rezultāts… Lai saprastu Kaunatas vidusskolu, ir jāieskatās Rāznas dziļuma zilgmē, jāpalūkojas Liepu kalna horizontos un jāsajūt akmens dvēseles siltums.

Izglītības programmas

  • Pamatizglītības programma;
  • Pamatizglītības mazākumtautību programma;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
  • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma.

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Marija Mukāne