Kalnciema pagasta vidusskola

Kalnciema pagasta vidusskola

Par skolu

  • 1992. gada 14. augusts – Tiek dibināta Kalnciema pilsētas sākumskola
  • 2000. gads – Lēmums par sešgadīgās pamatskolas izveidošanu
  • 2000. gads – Kalnciema pilsētas sākumskolai piešķirts Zemgales reģionālā VVS centra nosaukums
  • 2001. gads – Pamatskolas izveidošana
  • 2004. gads – Kalnciema pilsētas vidusskolas izveidošana
  • 2005. gads – Apstiprina skolas karogu un logo
  • 2007. gads – Kalnciema pilsētas vidusskolas 1. izlaidums
  • 2010. gads – skolas nosaukuma maiņa no “Kalnciema pilsētas vidusskola”  uz  “Kalnciema pagasta vidusskola”

Izglītības programmas

  • Pamatizglītības programma – (programmas kods – 21011111; licencēta 2012. gada 22. jūnijā);
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma  – (programmas kods – 31011011; licencēta 2010. gada 27. augustā).

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Irina Vingre