Gulbenes novada valsts ģimnāzija

Gulbenes novada valsts ģimnāzija

Par skolu

Gulbenes novada valsts ģimnāzija – skola sevis apzināšanai. Skola pastāv kopš 1995. gada. 2009.gadā iegūts Valsts ģimnāzijas statuss. Gulbenes novada valsts ģimnāzijā mācās skolēni no 7. līdz 12. klasei. Skola piedāvā vispusīgu izglītību, kuras mērķis ir  skolēniem  apzināties savu potenciālu  un attīstīt mūsdienās aktuālās prasmes, kas tiek realizēts, nodrošinot konkurētspējīgu  un aktuālu mācību programmu piedāvājumu, ārpusstundu aktivitātes, attīstot skolēna atbildību un iesaisti mācību procesa  rezultātos, kā arī nodrošinot modernu tehnisko aprīkojumu. Skola skolēniem nodrošina iespēju iesaistīties starptautiskos projektos, iepazīt citu Eiropas valstu  kultūras un mācīšanās tradīcijas, satikties ar vienaudžiem no citām valstīm.  Vidusskolas klasēs skolēniem  ir iespēja veikt  zinātniski pētnieciskā darba izstrādi citā Eiropas valstī. 2009./2010. mācību gadā Gulbenes novada valsts  ģimnāzijas absolventi ieguva 89% A, B un C līmeņu  vērtējumu centralizētajos eksāmenos, ierindojoties 7.vietā  valsts ģimnāziju starpā.  Mācību gada noslēgumā  aktīvākie skolēni piedalās izglītojoši izklaidējošā ekskursijā.

Izglītības programmas

  • Pamatizglītības otrā posma (7. – 9. klasei) izglītības programma;
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (ar padziļinātu ekonomikas apguvi);
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma.

 

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Santa Kreišmane