Garozas pamatskola

Garozas pamatskola
  • Salgales pagasts, Ozolnieku novads
  • 26185548
  • garozaspsk@ozolnieki.lv
  • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Maija Medinika

Par skolu

Skola dibināta 1886.gadā. Skola bijusi vienstāvu mūra ēka ar izbūvi jumtā un celta pēc pagasta pašvaldības slēdziena. Galvenie mācību priekšmeti bija Bībeles stāsti, baznīcu dziedāšana, ģeogrāfija un nedaudz aritmētikas.

No 1915.-1919.gadam skola nedarbojās. Skolas ēka Pirmā pasaules kara laikā nodega.

1926.gada 10.oktobrī tika pabeigta un iesvētīta skolas jaunā ēka. Skolā darbojās 5 klases ar 94 skolēniem un 3 skolotājiem.

2001.gada16.novembrī skola svinēja „Karoga svētkus” un notika skolas karoga iesvētīšana.

2016.gada augustā darbu sāka skolas muzejs.

Izglītības programmas

Pamatizglītības programma

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Maija Medinika