Engures vidusskola

Engures vidusskola
  • Skolas iela 7, Engures pagasts, Engures novads, LV - 3113
  • 63161231
  • vidusskola@engure.lv
  • Mājas lapa
  • Projekta "Esi Līderis!" skolotājs:Kaspars Kārkliņš

Par skolu

Skolā ir licencēta viena vidējās izglītības programma – vispārizglītojošā virziena programma, kas dod iespēju pēc vidusskolas beigšanas stāties gan eksakto, gan humanitāro zinātņu fakultātēs.

Skolas absolventi pēc vidusskolas beigšanas studē Rīgas Tehniskajā universitātē, Latvijas Universitātē, Latvijas Lauksaimniecības universitātē, kā arī citās augstskolās (ar labiem vērtējumiem CE un sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu konferencēs, nodrošinot budžeta vietas augstskolās). Apgūstot pilnu vidusskolas kursu, mācības var turpināt arī kādā vidējās izglītības iestādē un 1 – 1,5 gadu laikā iegūt izvēlēto profesiju.

Skolā, bez ierastajiem mācību priekšmetiem – valodām, matemātikas, fizikas, bioloģijas, ķīmijas, vēstures un citiem, vidusskolēniem piedāvā apgūt arī tehnisko grafiku, filozofiju, politiku un tiesības, bet, ja ir interese par datoriem, skola piedāvā fakultatīvās nodarbības programmēšanā, ko māca pēc projekta Start(it) piedāvātajām iespējām. Vidusskolas laikā – 11., 12.klasē skolēniem ir iespēja nokārtot autovadītāja tiesības – skola nodrošina bezmaksas teorētisko apmācību un nodarbības stundu plānā. Engures vidusskolas skolēniem ir augsti sasniegumi – katru gadu ir skolēni, kuri iegūst godalgotas vietas reģiona un valsts olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu konferencēs.

Vidusskolēniem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt arī interešu izglītības nodarbības: tautiskās dejas, vokālo ansambli, teātra pulciņu, sporta spēļu pulciņu. Skolēniem, kuri dzīvo tālāk no skolas un nevar izbraukāt, piedāvājam istabiņu internātā. Tā ir laba iespēja apmeklēt arī Engures Mūzikas un mākslas skolā kādu no mūzikas vai mākslas programmām, bet ja interesē ekstrēmākas nodarbes brīvā dabā un fiziskas aktivitātes, tad jaunieši tiek gaidīti jaunsargos.

Skolā ir silti un gaiši, ir visa veida palīdzība – medmāsa, sociālais pedagogs, psiholoogs, logopēds. Uz skolu un mājām skolēnus ved skolas autobusi (Sēme, Rideļi, Ragaciems, Mērsrags – tālākie skolas autobusa maršruta punkti). Brīvpusdienas ēd visi skolas skolēni no 1.-12.klasei.

Skolā, no pirmās klases ir iespēja izvēlēties mācīties ētiku vai kristīgo mācību, bet, uzsākot otrās svešvalodas apmācību no 6.klases, var izvēlēties mācīties vācu vai krievu valodu.

Koordinators

Projekta "Esi Līderis!" skolotājs:

Kaspars Kārkliņš