Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola

Par skolu

Skolas ēka ir jauna, bet pirmā iespēja vietējiem bērniem mācīties bija jau 1849.gadā,  kad tika dibinātajā   Jaunrozes pagasta Duškanu skola. Šogad mēs varētu atzīmēt 165 gadus Apes skolu vēsturē.

1938.gadā pēc arhitekta Indriķa Blankenberga projekta tiek uzsākta jaunas, lielākas skolas celtniecība. Tā kļūst par vienīgo mācību iestādi plašākā apkaimē.

1939. gada 30. septembrī mācītājs A. Dombovskis iesvēta Dāvja Ozoliņa – II pakāpes Valsts pamatskolu, kas ver durvis 140 skolēniem, paredzēta 200 bērniem. Ēkā ir arī internāts un divi dzīvokļi  skolotājiem, aktu zālē – ērģeles.

1940. gadā skola zaudē Dāvja Ozoliņa vārdu un kļūst par valsts nepilno vidusskolu.

1941. – 1943. gads – vācu okupācijas laiks, sākumā skola atgūst Dāvja Ozoliņa vārdu – Dāvja Ozoliņa pilsētas pamatskola, tad Apes valsts tautskola.

1944. gadā skola uz laiku pārtrauc mācības, jo ēkā tiek izvietota vācu karaspēka lazarete. Pati skola tiek nopūsta ar melnu aizsargkrāsu.

1945. gadā jau ir Apes pilsētas 7 – gadīgā skola.

1949. gadā ir Apes vidusskola.

1962. gadā Apes skolai pievieno krievu 7 gadīgo skolu. Top Apes vidusskola ar latviešu un krievu mācību valodu.

1989.gadā skola atgūst savu nosaukumu – Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola.

1999. gadā beidz eksistēt pamatskolas klases ar krievu mācību valodu.

2002. gadā tiek uzcelta skolas piebūve, jo skolēnu skaits ir tik liels, ka nodarbības notiek 5 korpusos.

2013.-2014.gadā skola tiek siltināta un atgūst savu sākotnējo skaistumu.

Izglītības programmas

Pamatizglītības programma (21011111)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011)

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Laura Pope