Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola

Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola

Par skolu

Viļķenes skolas vēsture veidojusies triju gadsimtu gaitā – no 1871.gada līdz nu jau 21.gadsimtam. Skola izvietota 2 ēkās – 1962. gadā celtajā ēkā un skolas internāta ēkā.  1939.gadā no pulkveža Brieža fonda skolai tiek dāvināts karogs, kuru rotā uzraksts:

Vingrinies miesā , spirdzinies garā,

Tev jāiet par tautu un Tēvzemi karā!

1989.gadā skolai piešķir komponista, Latvijas himnas autora Baumaņu Kārļa vārdu.

  1. gadā pie skolas uzcelta labiekārtota sporta halle, iekārtots aktīvās atpūtas laukums. Ir novadpētniecības muzejs.

Skolas tradīcijas

  • Baumaņu Kārļa prēmija labākajiem un aktīvākajiem 4.-9.klašu skolēniem
  • Ziemassvētku un pavasara atskaites koncerti
  • Zīmējumu un rokdarbu izstādes
  • Sadarbība ar Latvijas Olimpiešu sociālo fondu – produktu sagāde olimpiešiem – veterāniem
  • Ziedu paklāju veidošana pie skolas.
  • Lāpu gājieni Lāčplēša dienā uz pieminekli Baumaņu Kārlim.

Pašreiz skolā un pirmsskolā  mācās 112 audzēkņi, strādā 23 pedagoģiskie un 14 tehniskie darbinieki. No 1991.gada skolas direktore ir Ilze Ādamsone.

Skolā bērniem  ir iespēja apmeklēt sporta, jaunsardzes, vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju, teātra, mūzikas,  pirmās palīdzības sniegšanas un velosipēdistu apmācības pulciņus.

Izglītības programmas

  • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma
  • Vispārējās pamatizglītības programma

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Ilva Zvirgzdiņa