Baltinavas vidusskola

Baltinavas vidusskola
  • Kārsavas iela 22, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594
  • 64 521 367
  • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Lilita Kūkoja

Par skolu

— Baltinavas skolas vēsture aizsākās 1868. gadā, kad tika atvērta trīsgadīgā tautskola.
— 1919. gadā, kad Latgalē tika ieviesta obligātā izglītība, Baltinavas pagastā bija jau 7 skolas ar 8 skolotājiem.
— 1939. gadā Baltinavas pagastā bija divas 6-klasīgas un deviņas 4-klasīgas pamatskolas.
— 1944. gadā Baltinavas pagastā bija jau 12 skolas.
— 1951./52. m.g. uz Baltinavas 7-gadīgās skolas bāzes tika atvērta Baltinavas vidusskola.
— 1954./55. m.g. bija pirmais Baltinavas vidusskolas izlaidums. Skolu absolvēja 17 skolēni (7 meitenes un 10 zēni).
— 1959. gada 1. septembrī atklāta pašreizējā skolas ēka Kārsavas ielā 22.

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Lilita Kūkoja