Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola
 • Skolas iela 2, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, LV – 4862
 • 64860906
 • laudonassk@inbox.lv
 • Mājas lapa
 • Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:Ligita Elksnīte

Par skolu

Skola – vieta, kur kūsā enerģija un kur jaunības degsme jūtama ik uz soļa. Iet gadi, paaudze seko paaudzei, mainās skolēni un skolotāji, bet skola paliek. Paliek, lai nestu gaismu, lai palīdzētu meklēt atbildes uz mūžīgo „kāpēc”, dāvātu no sava uzkrātā garīgā spēka katram, kas vēlējies saņemt daļu no šīs gaismas.
Latvijā, 18 km no Madonas, skaistās upes Aiviekstes kreisajā krastā, kas senāk saukusies par Liogradi, atrodas Ļaudonas vidusskola.

Tradīcijas:

 • Zinību diena
 • rudens pārgājieni, ekskursijas, veselības un sporta dienas
 • klašu vizītkaršu galerijas veidošana
 • skolas skolēnu un skolotāju jubileju gada kalendāra veidošana
 • Tēvzemes nedēļa no Lāčplēša dienas līdz Latvijas gadadienai
 • Ziemassvētki
 • sadraudzības vakari ar apkārtējām pamatskolām un vidusskolām un sadarbība ar Juuru ģimnāziju Igaunijā
 • Žetonvakars (gredzenu balle)
 • 25.marta – komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas atceres pasākumi
 • Mātes dienas pasākumi
 • skolas apkārtnes sakopšanas talkas
 • absolventu salidojumi (ik pēc 5 gadiem)

Izglītības programmas

 • pamatizglītības programmu, programmas kods 21011111
 • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu, programmas kods 31011011.

Koordinatore

Projekta "Esi Līderis!" skolotāja:

Ligita Elksnīte