Piesakies programmai

Starts

 • Interešu izglītības programma “Starts” 7. - 9. klašu audzēkņiem
 • Apmācības 3 gadu garumā, unikāli mācību līdzekļi un darba lapas, aktivitātes projekta ietvaros
 • Apliecība par interešu izglītības programmas apgūšanu
 • Dalības maksa - 5,90 € mēnesī
Aizpildīt anketu
Vairāk par programmu

Uzņēmējdarbības
pamati

 • Profesionālās pilnveides izglītības programma "Uzņēmējdarbības pamati", 10 - 12. klašu audzēkņiem
 • Apmācības 3 gadu garumā, 7 apgūstami uzņēmējdarbības priekšmeti, aktivitātes projekta ietvaros
 • Valsts atzīta profesionālās pilnveides apliecība
 • Dalības maksa - 7,90 € mēnesī
Aizpildīt anketu
Vairāk par programmu

Viens mācību priekšmets

 • Viens mācību priekšmets “Uzņēmējdarbības pamati” programmā
 • Apgūstamais mācību priekšmets pēc izvēles 1 semestra laikā, aktivitātes projekta ietvaros
 • Diploms par noteiktā priekšmeta apgūšanu
 • Dalības maksa - 39 € par visu mācību periodu
Aizpildīt anketu
Vairāk par programmu